Odaberite svoj jezik

Za radno mjesto komunalnog radnika III Vlastitog pogona Općine Brtonigla - Verteneglio, temeljem Oglasa za prijem u službu u Vlastiti pogon Općine Brtonigla – Verteneglio KLASA: 112-02/23-01/02 URBROJ:2163-13-04/05-23-2 od 26.10.2023, objavljenog na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na službenim stranicama www.brtonigla-verteneglio.hr i oglasnoj ploči Općine Brtonigla -Verteneglio, dana 18.10.2022., nije izabran niti jedan kandidat.

 

  • Pregleda: 146