Odaberite svoj jezik

Za prijem u službu vježbenika/ice u Jedinstveni upravni odjel Općine Brtonigle-Verteneglio - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža od 12 mjeseci, za osposobljavanje za poslove u okviru radnog mjesta Viši stručni suradnik za financije i naplatu općinskih prihoda, KLASA: 112-01/23-01/02 URBROJ:2163-13-04/01-23-3 od 12.rujna 2023. godine, objavljenog dana 13. rujna 2023. godine na službenim stranicama Općine Brtonigla - Verteneglio i  u Narodnim novinama br.106/2023 (13.09.2023.), odabrana je Iva Vonić.

 

  • Pregleda: 202