Odaberite svoj jezik

Za radno mjesto komunalnog radnika I Vlastitog pogona Općine Brtonigla - Verteneglio, temeljem Oglasa za prijem u Vlastiti pogon Općine Brtonigla – Verteneglio KLASA: 112-03/23-30/01 URBROJ:2163-13-04/05-23-2 od 07.02.2023. objavljenog na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na službenim stranicama www.brtonigla-verteneglio.hr i oglasnoj ploči Općine Brtonigla -Verteneglio, dana 08.02.2023., odabran je Antonio Pomper.

 

  • Pregleda: 196