Odaberite svoj jezik

Za radno mjesto komunalnog radnika I Vlastitog pogona Općine Brtonigla - Verteneglio, temeljem Oglasa za prijem u Vlastiti pogon Općine Brtonigla – Verteneglio KLASA: 112-01/24-01/03 URBROJ:2163-13-04/04-24-2 od 25. 01. 2024., objavljenog na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na službenim stranicama www.brtonigla-verteneglio.hr i oglasnoj ploči Općine Brtonigla -Verteneglio, dana 25.01.2024., nije izabran niti jedan kandidat.

 

  • Pregleda: 127