Odaberite svoj jezik

Temeljem čl.20. i 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu postupka Natječaja, upućuje Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata - VJEŽBENIK za radno mjesto Viši stručni suradnik za financije i naplatu općinskih prihoda koje će se održati u utorak, 03. listopada 2023. godine  s početkom u 12:00 satiu prostorijama Općine Brtonigla-Verteneglio.

 

  • Pregleda: 179
Preuzimanje priloga:
Poziv na testiranje VJEŽBENIK VSS za financije.doc [110Kb]
Uploaded Utorak, 26 Rujan 2023 by Brtonigla-Verteneglio