Odaberite svoj jezik

U prostorijama Općine Brtonigla-Verteneglio, dana 12.12.2023. godine izvršena je primopredaja izvedenih radova na uređenju parka u Karigadoru, koji su realizirani po Ugovor o javnoj nabavi za izvođenje radova na uređenju tematskog parka i izgradnji dječjeg igrališta u naselju Karigador na dio k.č.br.1944/132 k.o. Brtonigla. Radove je izvodilo trgovačko društvo Težak d.o.o. iz Umaga, dok je za stručni nadzor angažirano poduzeće M.Line d.o.o. iz Vižinade.

Radovi su realizirani u sklopu projekta Sinergija plavog i zelenog Karigadora za prezentaciju ribarske tradicije“ (akronim: KARIGAD(M)OR(E)) koji je uspješno prijavljen na FLAG natječaj za provedbu Podmjere 2.2.1. „Potpora aktivnostima pokretanja, razvoja i unapređenja dodatnih sadržaja na FLAG području“.

Realiziranom tematskom stazom promoviraju se ribarstvo i ribarstvena baština, s posebnim naglaskom na temu zaštite okoliša i važnosti očuvanja bioraznolikosti. 

Građani Karigadora su realizacijom projekta dobili novi prostor okupljanja za buduće edukativne i kulturne aktivnosti koje će biti vezane za ribarstvo i ribarsku tradiciju, u neposrednoj blizini mora. Građani i vanjski posjetitelji od sada mogu uživati u sadržajima tematskog parka, kojima će se povećati razina prepoznatljivosti i atraktivnosti lokalne turističke destinacije i ribarske tradicije.

Iznos izvedenih radova po okončanom obračunu iznose 110.326,16 EUR bez PDV-a, odnosno 137.907,69 EUR s PDV-om. Za stručni je nadzor izdvojeno 3.756,50 EUR bez PDV-a, dok je usluga izrade istraživanja, koncepta prezentacije i autorskih tekstova za tematizaciju parka ugovorena za iznos od 2.256,00 EUR bez PDV-a (Kultur büro j.d.o.o. iz Rovinja).

Ukupna vrijednost projekta iznosi  153.176,87 EUR, odnosno 1.154.111,10 HRK a sufinanciran je iz Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014. – 2020. 

Javna potpora: 140.191,60 EUR, odnosno 1.056.273,60 HRK.
EU sufinanciranje (85%): 119.162,86 EUR, odnosno 897.832,56 HRK.
RH sufinanciranje (15%): 21.028,74 EUR, odnosno 158.441,04 HRK.

  • Pregleda: 160