Odaberite svoj jezik

Putem prijave na Javni natječaj Regije Veneto za oporavak, očuvanje i unapređenje povijesne, kulturne i graditeljske baštine Republike Venecije u Istri, Dalmaciji i na mediteranskom području, Općini Brtonigla-Verteneglio dodijeljeno 40.000,00 Eura (301.380,00 HRK) za restauraciju Oltara sv. Roka iz crkve sv. Roka u Brtonigli.

Glavni oltar crkve sv. Roka u Brtonigli formiraju kameni stipes, dimenzija 99 x 172,5 x 93 cm i drveni, razbareni, polikromirani retabl, dimenzija 360 x 210 x 55 cm. Drveni retabl sv. Roka spada u malobrojno sačuvane kasnorenesansne oltare na području istarskog poluotoka, a komparacije s istovremenim primjerima ukazuju da se najvjerojatnije radi o retablu importiranom s područja Veneta.

Oltar ima svojstvo kulturnog dobra te je za istoga doneseno Rješenje o preventivnoj zaštiti.

Opservacijom stanja ustanovljeno je kako je oltar u visokom stupnju oštećenja i da je nužna intervencija u svrhu sanacije, zaštite i obnove te adekvatne valorizacije vrlo ugrožene i degradirane cjeline, visoke povijesno umjetničke i sakralne vrijednosti, kako bi se zaustavilo propadanje visokih razmjera i sačuvao postojeći izvornik. 

Na osnovu pregleda stanja 2021. i 2022. godine izrađen je prijedlog potrebnih intervencija i  konzervatorsko-restauratorskih radova na oltarnoj cjelini.

Restauracija oltara odvijati će se u dvije faze:
1.    Konzervatorsko-restauratorska istraživanja i preventivne mjere zaštite i
2.    Restauracija oltara.

Procjena cjelokupne vrijednosti projekta: 60.448,50 EUR (455.449,22 HRK).

Partneri na projektu su talijanski grad Villorba, sa sjedištem na području Regije Veneto, i Zajednica Talijana Brtonigla.

Restauracija ove važne skulpture biti će još jedna važna inicijativa u unaprjeđenju pokretne kulturne baštine na općinskom području.

  • Pregleda: 142