Odaberite svoj jezik

Općinsko vijeće

Članovi Općinskog vijeća Općine Brtonigla - Verteneglio (mandat 2021.-2025.):
1. IGOR PALČIĆ (IDS)
2. DORIANO LABINJAN (IDS)
3. PAOLO KLARIĆ (IDS)
4. LORENA LUBIANA BELLE (IDS)
5. ROBI ŠKRINJAR (KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA)
6. IVICA KLARIĆ (KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA)
7. ŽELJKO RUŽIĆ (KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA)
8. ELENA BARNABA (KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA)
9. GIANNI SPITZ (KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA)

 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Brtonigla-Verteneglio: ŽELJKO RUŽIĆ (KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA)
Potpredsjednik Općinskog vijeća Općine Brtonigla – Verteneglio: ROBI ŠKRINJAR (KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA)

 

Prisustvovanje sjednicama

Na temelju članka 118. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Brtonigla - Verteneglio (Službene novine Općine Brtonigla - Verteneglio broj 03/18 i 03/21), građani koji imaju prebivalište na području Općine Brtonigla - Verteneglio mogu biti nazočni sjednicama Općinskog vijeća ne ometajući njihov rad, osim u slučajevima predviđenim Poslovnikom, kada je javnost isključena.
Na sjednicama Općinskog vijeća mogu prisustvovati zainteresirane osobe – građani u broju koji ne ometa normalan rad Općinskog vijeća.
Osobe (građani) koji žele prisustvovati sjednicama Općinskog vijeća, dužne su o svojoj namjeri o tome izvijestiti predsjednika Općinskog vijeća, najkasnije 3 (tri) dana prije održavanja sjednice.
Ukoliko svoj interes za prisustvovanje sjednicama Općinskog vijeća iskaže veći broj osoba od tehničkih mogućnosti, predsjednik Općinskog vijeća odrediti će osobe koje će prisustvovati sjednici vodeći računa o redoslijedu podnesenih prijava.
Za vrijeme prisustvovanja sjednici građani nemaju pravo govoriti.
Ako građani na sjednicama tijela remete red i postupaju suprotno prethodnoj odredbi, predsjednik Općinskog vijeća će narediti da sjednicu napuste svi izuzev vijećnici i ostalih pozvanih osoba.

  • Pregleda: 6805