Odaberite svoj jezik

Radna tijela općinskog vijeća

Mandatna komisija:
- Ivica Klarić, predsjednik
- Elena Barnaba', član
- Gianni Spitz, član.

Odbor za izbor i imenovanja:
- Gianni Spitz, predsjednik
- Ivica Klarić, član
- Elena Barnaba', član.

Komisija za provođenje postupaka raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Brtonigla - Verteneglio (Službene novine Općine Brtonigla – Verteneglio, broj 10/21)
1. Neš Sinožić, Općinski načelnik Općine Brtonigla – Verteneglio (predsjednik)
2. Željko Ružić, Predsjednik Općinskog vijeća Općine Brtonigla – Verteneglio (zamjenik)
3. Klaudio Beletić
4. Robi Škrinjar
5. Elena Barnaba’

Odbor za socijalnu skrb i zdravstvo (Službene novine Općine Brtonigla – Verteneglio, broj 10/21)
1. Olga Sabadin (predsjednica)
2. mr. sc. Dragana Mijatović, dr. med., spec.neurolog
3. Sirotić Rosana (zamjenica)
4. Giuliana Fernetich
5. Keti Brljavac

Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda (Službene novine Općine Brtonigla – Verteneglio, broj 10/21)
1. Neš Sinožić, mag.ing.agr., Općinski načelnik Općine Brtonigla – Verteneglio (predsjednik)
2. Jimmy Civitan (potpredsjennik)
3. Matteo Škrinjar
4. Marko Cecco
5. Gianni Ravalico
6. Miroslav Radošević
7. Mitija Primožić
8. Tomislav Klarić

Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja Općine Brtonigla – Verteneglio (Službene novine Općine Brtonigla – Verteneglio, broj 10/21)
1. Admir Martinović, predstavnik Općine Brtonigla - Verteneglio,
2. Gianni Spitz, predstavnik Općine Brtonigla - Verteneglio,
3. Ivica Klarić, predstavnik Općine Brtonigla - Verteneglio,
4. Damir Rudela , Viši stručni suradnik za pomorstvo – predstavnik Upravnog odjela za održivi razvoj Istarske županije,
5. Mijo Šiljeg, Kapetan Lučke ispostave Umag - predstavnik Lučke kapetanije Pula.

Povjerenstvo za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (Službene novine Općine Brtonigla – Verteneglio, broj 10/21)
1. Neš Sinožić, mag.ing.agr., Općinski načelnik Općine Brtonigla – Verteneglio
2. Morena Brečević Štifanić, mag. iur.
3. Danijel Grižančić, geod.teh, bacc.ing.agr.

  • Pregleda: 469