Odaberite svoj jezik

WEBGIS PROGRAMSKI MODULI ZA SUVREMENU DIGITALNU EVIDENCIJU JAVNE INFRASTRUKTURE I ZA SUDJELOVANJE GRAĐANA U PRIJAVI KOMUNALNIH NEDOSTATAKA

KORISNIK: Općina Brtonigla - Verteneglio

 

OPIS PROJEKTA:
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, temeljem prijave koja je poslana na Javnom pozivu za sufinanciranje projekata primjene koncepta „pametnih gradova i općina“, odobrio je Općini Brtonigla – Verteneglio 72.407,00 kuna za sufinanciranje nabave webGIS programskih modula.
Pomoću navedenog informatičkog rješenja, Općini će se omogućiti implementacija sustava kojim će se omogućiti sljedeće:
• evidencija vlasništva nekretnina te evidencija objekata javne infrastrukture od važnosti za upravljanje Općinom (katastar zelenila, pješačke i biciklističke staze, parkirališta, dječja igrališta i sprave, građevine i uređaji javne namjene),
• sudjelovanje građana u prijavi komunalnih nedostataka u Općini pomoću besplatne mobilne i web aplikacije,
• javni prikaz prostornih podataka na web stranici Općine.
Navedena rješenja čine jedinstvenu zaokruženu cjelinu u kreiranju suvremene digitalne evidencije javne infrastrukture uz prikaz iste na javnom portalu, te uključivanju građana za sudjelovanje u prijavi i rješavanju nedostataka javne infrastrukture i nadogradnji iste.
Općina Brtonigla-Verteneglio je već prepoznala prednosti korištenja webGIS (Geo) sustava u svome poslovanju te je 2017. godine vlastitim sredstvima implementirala, a u narednim godinama i nadograđivala webGIS sustav za pregled i upravljanje dijela prostornih podataka (nerazvrstane ceste, građevinska područja, javna rasvjeta, komunalni obveznici).
Neizostavne prednosti webGIS sustava kao suvremenog IT rješenja za upravljanje prostornim podacima i poslovnim procesima su: jednostavnost pristupa (potrebna samo internetska veza), univerzalnost rješenja (moguće voditi sve vrste prostornih podataka), jednostavnost korištenja (korisnički orijentirano sučelje za djelatnike Općine i za građane na javnom portalu) te neograničeni broj korisnika sustava.
Daljnjom nadogradnjom Geo sustava Općina Brtonigla-Verteneglio želi potvrditi i nastaviti s inovativnim i učinkovitim pristupom upravljanju redovnim aktivnostima Općine, općinskom imovinom i općinskim projektima, ali ovaj puta s naglaskom na uključivanju građana u upravljanju općinom i dostupnosti podataka. Realizacijom ovog projekta, izravno ili posredno će se ostvariti sljedeći ciljevi: održivi razvoj, učinkovito građenje, održavanje i korištenje infrastrukture, formiranje učinkovite infrastrukture, primjena energetske učinkovitosti i poboljšanje kvalitete života građana.

 

CILJEVI i OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:
Realizacijom ovog projekta, izravno ili posredno će se ostvariti sljedeći ciljevi: održivi razvoj, učinkovito građenje, održavanje i korištenje infrastrukture, formiranje učinkovite infrastrukture, primjena energetske učinkovitosti i poboljšanje kvalitete života građana.
Pomoću webGIS informatičkog rješenja, Općini će se omogućiti implementacija sustava kojim će se omogućiti sljedeće:
• evidencija vlasništva nekretnina te evidencija objekata javne infrastrukture od važnosti za upravljanje Općinom (katastar zelenila, pješačke i biciklističke staze, parkirališta, dječja igrališta i sprave, građevine i uređaji javne namjene),
• sudjelovanje građana u prijavi komunalnih nedostataka u Općini pomoću besplatne mobilne i web aplikacije,
• javni prikaz prostornih podataka na web stranici Općine.
Navedena rješenja čine jedinstvenu zaokruženu cjelinu u kreiranju suvremene digitalne evidencije javne infrastrukture uz prikaz iste na javnom portalu, te uključivanju građana za sudjelovanje u prijavi i rješavanju nedostataka javne infrastrukture i nadogradnji iste.

 

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA I IZNOS KOJI SE SUFINANCIRA:
Sveukupan iznos investicije je 192.267,50 s uključenim PDV-om.
Sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost: 40%, do maksimalno 72.407,00 kuna.

 

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA:
Od 19. studenog 2019. do 19. svibnja 2021. godine (rok za dostavu izvješća).

 

KONTAKT ZA VIŠE INFORMACIJA:
Tea Rakar, Samostalni upravni referent za provođenje projekata, EU fondova i društvene djelatnosti Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brtonigla - Verteneglio
Trg Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
Tel./Fax.: +385 (0)52 774 174
E-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Web: www.brtonigla-verteneglio.hr

 

Za više informacija o programu: http://www.fzoeu.hr/

  • Pregleda: 670