Odaberite svoj jezik

Službene novine br.07/2021

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BRTONIGLA-VERTENEGLIO

Broj: 07

Godina: 2021

Brtonigla - Verteneglio, 12. svibnja 2021. godine

 

ODLUKE OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. Odluka o izravnom ugovaranju nabave pečata
2. Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg opisnog i financijskog izvještaja Nogometnog kluba „Brtonigla – Nova Vas“
3. Odluka o sklapanju Ugovora o djelu
4. Odluka o isplati nagrade za ostvarene rezultate
5. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude i sklapanju kupoprodajnog ugovora
6. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje komunalnih poslova redovnog održavanja nerazvrstanih cesta u dijelu koji se odnosi na redovno održavanje prometne signalizacije i opreme
7. Odluka o izravnom ugovaranju za uslugu uređenja i sanacije puta u naselju Fiorini na k.č.br. 2318/4 k.o. Brtonigla
8. Odluka o sklapanju Dodatka III. Ugovora o opremanju građevine javne i društvene namjene - Dječjeg vrtića „Kalimero“
9. Odluka o izravnom ugovaranju za uslugu nabave opreme za dva vanjska hidranta
10. Odluka o početku postupka jednostavne nabave za nabavu informativnih, višejezičnih letaka
11. Odluka o izravnom ugovaranju nabave usluge objave PR članaka na talijanskim portalima i fotografiranja dronom
12. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za grafičku pripremu, tisak i dostavu privremene informacijske višejezičnih letaka u sklopu projekta „Izgradnja prometnice unutar Poduzetničke zone Štrpe s pratećom infrastrukturom“
13. Zaključak kojim se utvrđuje Prijedlog Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja Škrinjari (UPU 37) i upućuje na javnu raspravu
14. Odluka kojom se utvrđuje da će se pristupiti izradi Aneksa Ugovoru o zamjeni nekretnina
15. Odluka o početku postupka jednostavne nabave za nabavu i dobavu LED cestovne javne rasvjete

 

ODLUKE JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

1. Pročišćeni tekst Statuta Općine Brtonigla – Verteneglio
2. Pročišćeni tekst Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Brtonigla – Verteneglio
3. Pročišćeni tekst Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brtonigla – Verteneglio

  • Pregleda: 505
Preuzimanje priloga:
Odluke Načelnika 07/2021 [308.63Kb]
Uploaded Srijeda, 12 Svibanj 2021 by Brtonigla-Verteneglio
Službene novine br.07/2021 [742.7Kb]
Uploaded Srijeda, 12 Svibanj 2021 by Brtonigla-Verteneglio