Odaberite svoj jezik

Službene novine Općine Brtonigla-Verteneglio br.07/2024

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BRTONIGLA-VERTENEGLIO

Broj: 07

Godina: 2024

Brtonigla-Verteneglio, 03. lipnja 2024. godine

 

ODLUKE OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. Odluka o početku postupka jednostavne nabave  za povjeravanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta u 2024. godini
2. Odluka kojom se utvrđuje potreba za prijem u službu namještenika u Vlastiti pogon Općine Brtonigla-Verteneglio
3. Odluka kojom se nudi sklapanje novog ugovora o zakupu poslovnog prostora na određeno vrijeme od 3 godine
4. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje komunalnih poslova redovnog održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Brtonigla-Verteneglio u 2024.godini u dijelu koji se odnosi na održavanje vegetacije
5. Odluka o dodijeli na korištenje putničkog kombi vozila Renault Traffic
6. Odluka o donaciji sredstava
7. Odluka kojom se odobrava korištenje dijela javne površine označene kao k.č.br. 1944/131 k.o. Brtonigla
8. Odluka o prijenosu sredstava u sklopu projekta „Un ponte tra Veneto e Istria“
9. Odluka o početku postupka jednostavne nabave za izvođenje konzervatorsko-restauratorskih radova i rekonstrukcije kulturnog dobra Kaštel Sv. Jurja – IV. faza sanacije romaničke Crkve Sv. Jurja
10. Sporazum o međusobnim odnosima prilikom obavljanja poslova prometnog redara
11. Zaključak o utvrđivanju V. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Brtonigla-Verteneglio za 2024. godinu
12. II. Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brtonigla-Verteneglio
13. Odluka o osnivanju i imenovanju Stručnog povjerenstva za stručno vrednovanje prijavljenih programa i projekata pristiglih na Javni poziv za predlaganje  programa javnih potreba u kulturi Općine Brtonigla-Verteneglio za 2024. godinu
14. I. Izmjene i dopune Plana prijma u službu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brtonigla-Verteneglio za 2024. godinu

  • Pregleda: 73
Preuzimanje priloga:
Odluke Načelnika 07/2024.docx [265.68Kb]
Uploaded Ponedjeljak, 03 Lipanj 2024 by Brtonigla-Verteneglio
Službene novine br.07/2024.pdf [728.31Kb]
Uploaded Ponedjeljak, 03 Lipanj 2024 by Brtonigla-Verteneglio