Odaberite svoj jezik

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu podataka

Na temelju članka 37. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), Općinski načelnik Općine Brtonigla- Verteneglio, dana 16. svibnja 2018. donio je Odluku o imenovanju službenika za zaštitu podataka. Cjeloviti tekst odluku nalazi se u privitku.

  • Pregleda: 1143
Preuzimanje priloga:
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu podataka [89Kb]
Uploaded Utorak, 22 Svibanj 2018 by Brtonigla-Verteneglio