Petak, 02 Veljača 2018 20:45

Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Brtonigla

Općinsko vijeće Općine Brtonigla, na svojoj  6. sjednici održanoj 30. siječnja  2018. godine, donijelo je Odluku o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Brtonigla, kojom se utvrđuju mjere za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjere za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Brtonigla. Odluka je objavljena u Službenim novinama Općine Brtonigla br. 02/2018.

Pročitano 8416 puta

Brtonigla - Verteneglio

Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
Adresa: Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
OIB 81025770849
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 - 174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr