Ponedjeljak, 06 Veljača 2017 18:56

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA PREDMET NABAVE: Izrada Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja Brtonigla

Predmet nabave je izrada Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja Brtonigla - UPU 1, opisane Odlukom o izradi Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja Brtonigla (UPU 1) (Službene novine Općine Brtonigla, broj 22/16).

Pročitano 312 puta

Brtonigla - Verteneglio

Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
Adresa: Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
OIB 81025770849
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 - 174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr