Petak, 17 Veljača 2017 13:08

POZIV NA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU BAGATELNE NABAVE - Konzultantske usluge u sklopu Projekta dogradnje, adaptacije i opremanja Dječjeg vrtića Kalimero u Brtonigli

Predmet nabave su konzultantske usluge u sklopu pripreme i provedbe Projekta dogradnje, adaptacije i opremanja Dječjeg vrtića Kalimero u Brtonigli za dodjelu potpore iz Programa ruralnog razvoja, u okviru Podmjere 7.4. »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu« te iz svih ostalih izvora sredstava od kojih se može zatražiti potpora za takvu vrstu projekta.

 

Ponude moraju biti zaprimljene, bez obzira na način dostave, putem urudžbenog zapisnika Općine Brtonigla do 24. veljače 2017. godine, do 14:00 sati.
Tekst poziva sa prilozima i opisom projekta nalaze se u privitku ove obavijesti.

Pročitano 283 puta

Brtonigla - Verteneglio

Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
Adresa: Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
OIB 81025770849
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 - 174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr