Petak, 20 Listopad 2017 12:34

Popis gospodarskih subjekata s kojima Općina Brtonigla ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi

Objavljuje se Popis gospodarskih subjekata s kojima Općina Brtonigla ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

 

KLASA: 022-05/17-50/01
URBROJ: 2105/04-02/01-17-7
Brtonigla, 18. listopada 2017.godine

 

Na temelju odredbe članka 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) objavljuje se

 

Popis gospodarskih subjekata s kojima Općina Brtonigla
ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi

I.

Temeljem odredaba članka 75., 76. i 80. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/2016), Općina Brtonigla nalazi se u sukobu interesa i ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima:
1. A.M.A.K. d.o.o. u stečaju, Brtonigla, Sv. Križ 8,
2. CREPES LAND j.d.o.o., Umag, Vilanija, Klija 18 A,
3. M.D. NATURA j.d.o.o., Umag, Vilanija, Klija bb,
4. LITUS PARK j.d.o.o., Brtonigla, Sv. Križ 8,
5. Velenik Igor vlasnik Ugostiteljskog obrta “DANIELA” sa sjedištem u Poreču, Veleniki 15 A,
6. NDC d.o.o. Buje, Digitronska 33,
7. OPG Neš Sinožić sa sjedištem u Brtonigli, Nova Vas, D. Srbani 133,
8. OPG Ana Sinožić sa sjedištem u Brtonigli, Nova Vas, D. Srbani 133,
9. Dario Sinožić iz Brtonigle, Nova Vas, D. Srbani 133, vlasnik poljoprivrednog obrta „SINOŽIĆ“ sa sjedištem u Novoj vasi, D. Srbani 133,
10. Laura Sissot iz Brtonigle, Ulica Mira 12 b, vlasnica knjigovodstvenog servisa „LAURA“ sa sjedištem u Brtonigli, Školski trg 1.

II.

Ovaj će se popis objaviti na službenim internetskim stranicama Općine Brtonigla www.brtonigla-verteneglio.hr, sukladno čl. 80. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/2016).

 

Općinski načelnik
Paolo Klarić, dipl. oec., v.r.

Pročitano 296 puta

Brtonigla - Verteneglio

Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
Adresa: Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
OIB 81025770849
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 - 174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr