Srijeda, 23 Studeni 2016 12:04

Prijedlog rang liste za dodjelu studentskih stipendija za akademsku godinu 2016./2017.

Sukladno čl. 8. Odluke o dodjeli stipendija studentima sa područja Općine Brtonigla ("Službene novine Općine Brtonigla“ br. 16/2016), a primjenom kriterija iz Javnog natječaja za dodjelu studentskih stipendija za akademsku godinu 2016./2017. (KLASA: KLASA:604-02/16-20/04 URBROJ:2105/04-01-16-3 od 20.listopada 2016.godine) objavljenog dana 21. listopada 2016.godine na svim oglasnim pločama na području Općine Brtonigla i na njezinim službenim internetskim stranicama www.brtonigla-verteneglio.hr, Komisija za stipendiranje utvrdila je Prijedlog rang liste za dodjelu studentskih stipendija za akademsku godinu 2016./2017., koji se nalazi u privitku.

 

Podnositelji prijava mogu na ovu Rang listu podnijeti pisani prigovor Općinskom načelniku Općine Brtonigla, na adresu: Općina Brtonigla, 52474 Brtonigla, Trg sv. Zenona 1, u roku od osam (8) dana od dana objave ove Rang liste na oglasnoj ploči Općine Brtonigla.

 

Ovaj prijedlog rang liste objavljen je na oglasnoj ploči Općine Brtonigla dana 23.11.2016. godine.

Pročitano 434 puta

Brtonigla - Verteneglio

Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
Adresa: Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
OIB 81025770849
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 - 174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr