Srijeda, 25 Siječanj 2017 19:40

IZVJEŠĆE o provjeri formalnih uvjeta podnesenih prijedloga kandidata i zamjenika kandidata za članove Savjeta mladih Općine Brtonigla (I krug)

Na temelju članka 10., stavak 5 Zakona o savjetima mladih (NN 41/14) i članku 7. Odluke o objavi Javnog poziva za podnošenje prijedloga za izbor Savjeta mladih Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla broj 22/16), Povjerenstvo za provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Brtonigla dana 25.01.2017. godine, objavilo je Izvješće o provjeri formalnih uvjeta, kojim se utvrđuje da je dana 30.12.2016. godine objavljen Javni poziv za predlaganje kandidata i zamjenika kandidata za članove Savjeta mladih Općine Brtonigla. Ujedno se utvrđuje da je u javnom pozivu, u članku V., bilo izričito navedeno da ovlašteni predlagatelji predaju svoj prijedlog Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Brtonigla u roku od 15 dana od dana objave javnog poziva na web stranici Općine Brtonigla (www.brtonigla-verteneglio.hr), odnosno najkasnije do 16.01.2017. godine. Povjerenstvo za provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Brtonigla utvrđuje da do dana 16.01.2017. godine u Općini Brtonigla nije zaprimljen niti jedan prijedlog kandidata i zamjenika kandidata za članove Savjeta mladih Općine Brtonigla.
Smatra se da Povjerenstvo nije dužno sastaviti popis važećih kandidatura za dostavu Općinskom vijeću Općine Brtonigla, budući da kandidatura na Javni poziv Općine Brtonigla za predlaganje kandidata i zamjenika kandidata za članove Savjeta mladih Općine Brtonigla koji je objavljen dana 30.12.2016. godine, nije bilo.

U privitku se nalazi cjeloviti tekst Izvješća.

Pročitano 294 puta

Brtonigla - Verteneglio

Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
Adresa: Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
OIB 81025770849
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 - 174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr