Četvrtak, 10 Kolovoz 2017 08:51

Obavijest o ishodu Javnog poziva za korištenje javnih površina tijekom manifestacije Sv. Roka u Brtonigli (KLASA: 363-02/17-05/11 URBROJ: 2105/04-02/01-17-5 od 10. srpnja 2017. godine)

Po provedbi Javnog poziva za korištenje javnih površina tijekom manifestacije Sv. Roka u Brtonigli (KLASA: 363-02/17-05/11 URBROJ: 2105/04-02/01-17-5 od 10. srpnja 2017. godine), objavljenog dana 11. srpnja 2017. godine na oglasnoj ploči Općine Brtonigla i na službenim web stranicama Općine Brtonigla www.brtonigla-verteneglio.hr, Općinski načelnik Općine Brtonigla, dana 02. kolovoza 2017.godine, donio je  Odluku o davanju na privremeno korištenje javne površine za postavljanje privremenih objekata tijekom manifestacije sv. Roka, koja se nalazi u privitku.

Pročitano 261 puta

Brtonigla - Verteneglio

Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
Adresa: Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
OIB 81025770849
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 - 174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr