Utorak, 30 Siječanj 2018 19:43

Poziv na davanje prijedloge za dodjelu javnih priznanja i počasti Općine Brtonigla

Pozivaju se svi zainteresirani građani i pravne osobe sa područja Općine Brtonigla te ovlašteni predlagatelji da najkasnije do 28. veljače 2018. godine podnesu svoje prijedloge za dodjelu javnih priznanja i počasti Općine Brtonigla. Javna priznanja dodijeliti će se tijekom svečane sjednice Općinskog vijeća Općine Brtonigla u povodu Sv. Zenona – Dana Općine Brtonigla.

 

Na temelju čl. 52 Statuta Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla broj 25/09, 05/12, 3/13, 8/13) te čl. 15. Pravilnika o dodjeli javnih priznanja i počasti Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla br. 01/10), dana 30. siječnja 2018. godine, Općinski načelnik objavljuje sljedeći

 

P O Z I V

 

Pozivaju se svi zainteresirani građani i pravne osobe sa područja Općine Brtonigla te ovlašteni predlagatelji da najkasnije do 28. veljače 2018. godine podnesu svoje prijedloge za dodjelu javnih priznanja i počasti Općine Brtonigla. Javna priznanja dodijeliti će se tijekom svečane sjednice Općinskog vijeća Općine Brtonigla u povodu Sv. Zenona – Dana Općine Brtonigla.

Javna priznanja dodjeljuju se radi odavanja priznanja za postignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Općine, a osobito za naročite uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja okoliša, sporta, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti, te za promicanje aktivnosti koje su tome usmjerene. Javna priznanja i počasti Općine Brtonigla jesu Plaketa, Priznanje, Zahvalnica i Imenovanje počasnim građaninom.

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja mogu dati: najmanje 1/3 vijećnika Općinskog vijeća, radna tijela Općinskog vijeća (osim Odbora za izbor i imenovanja), Općinski Načelnik, ovlaštena tijela pravnih osoba i udruga građana, građani sa prebivalištem na području Općine Brtonigla.

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja mora sadržavati sljedeće:

- podatke o podnositelju prijedloga,
- obrazloženje postignuća i doprinosa zbog kojih se daje prijedlog za kandidata za dodjelu javnog priznanja Općine Brtonigla uz odgovarajuću dokumentaciju,
- životopis kandidata za fizičku osobu,
- vrstu javnog priznanja za koje se osoba predlaže.

Prijedlozi podnose se pismenim putem osobno ili putem pošte na sljedeću adresu: Općina Brtonigla, Trg Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla.

Prijedlozi koji se dostave nakon naznačenog roka te nepotpuni prijedlozi ne uzimaju se u obzir.

Odluku o dodjeli općinskih javnih priznanja i počasti donosi Općinsko vijeće Općine Brtonigla.

 

NAČELNIK OPĆINE BRTONIGLA
Paolo Klarić, dipl.oec.

Pročitano 136 puta

Brtonigla - Verteneglio

Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
Adresa: Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
OIB 81025770849
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 - 174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr