Utorak, 26 Srpanj 2016 16:21

Natječaj za subvencioniranje kamata poduzetništva i obrtništva

Korisnici sredstava mogu biti poduzetnici koji namjeravaju ulagati na području Općine Brtonigla i koji imaju sjedište ili prebivalište na području Općine Brtonigla, i to: trgovačka društva, obrti, zadruge, profitne ustanove, fizičke osobe u slobodnim zanimanjima.

Poduzetnici dobivena sredstva mogu koristiti za sufinanciranje kamate za dobivene kredite za razvoj sljedećih djelatnosti: poljoprivreda, turizam (obiteljski hoteli, pansioni i sl.; prijevozna sredstva ili plovila u funkciji turizma), proizvodne djelatnosti, uslužne djelatnosti, poduzetnicima koji svoju djelatnost obavljaju na području koji je prostorno planskom dokumentacijom predviđeno za proizvodne i poslovne namjene.

Pročitano 443 puta

Brtonigla - Verteneglio

Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
Adresa: Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
OIB 81025770849
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 - 174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr