Četvrtak, 28 Prosinac 2017 18:08

II. Konačna rang lista za dodjelu studentskih stipendija za akademsku godinu 2017./2018.

Nakon  otvaranja i pregleda pristiglih prijava na II. Javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija za akademsku godinu 2017./2018. (KLASA: 604-02/17-20/01 URBROJ: URBROJ: 2105/04-02/01-17-19 od 29. studenoga 2017. godine), Komisija za stipendiranje  utvrdila je II. Prijedlog rang liste za dodjelu studentskih stipendija Općine Brtonigla za akademsku godinu 2017./2018.. U roku za podnošenje pisanih prigovora na objavljen prijedlog rang liste nije bilo nikakvih zaprimljenih prigovora. Stoga se objavljuje II.Konačna rang lista za dodjelu studentskih stipendija za akademsku godinu 2017./2018., na temelju koje će odabrani studenti sklopiti ugovor o stipendiranju sa Općinom Brtonigla.

Pročitano 205 puta

Brtonigla - Verteneglio

Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
Adresa: Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
OIB 81025770849
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 - 174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr