Četvrtak, 14 Srpanj 2016 22:50

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE BRTONIGLA

Na temelju Odluke Općinskog vijeća Općine Brtonigla KLASA: 944-05/16-50/21 URBROJ:2105/04-01-16-6 od 27. lipnja 2016. Općina Brtonigla objavljuje

Pročitano 526 puta

Brtonigla - Verteneglio

Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
Adresa: Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
OIB 81025770849
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 - 174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr