Petak, 23 Prosinac 2016 14:39

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE BRTONIGLA

Temeljem Odluke Općinskog vijeća Općine Brtonigla KLASA: 944-05/16-50/06URBROJ: 2105/04-01-16-5, Općina Brtonigla objavljuje se

Pročitano 375 puta

Brtonigla - Verteneglio

Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
Adresa: Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
OIB 81025770849
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 - 174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr