Ponedjeljak, 06 Ožujak 2017 13:38

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE BRTONIGLA

Temeljem Odluke Općinskog vijeća Općine Brtonigla KLASA:944-05/17-50/02 URBROJ:2105/04-02/01-17-4 od 08. veljače 2017.godine Općina Brtonigla objavljuje

Pročitano 306 puta

Brtonigla - Verteneglio

Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
Adresa: Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
OIB 81025770849
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 - 174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr