Četvrtak, 27 Travanj 2017 18:23

NATJEČAJU ZA PRIKUPLANJE ZAHTJEVA ZA KUPNJU STANOVA, NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA GRADNJU OBITELJSKIH KUĆA I IZGRAĐENIH OBITELJSKIH KUĆA U SKLOPU REALIZACIJE PROGRAMA ZADOVOLJAVANJA STAMBENIH POTREBA GRAĐANA OPĆINE BRTONIGLA

Temeljem Odluke Općinskog vijeća Općine Brtonigla KLASA:944-05/15-50/03 URBROJ:2105/04-01-17-5 od 05. travnja 2017.godine Općina Brtonigla objavljuje

Pročitano 411 puta

Brtonigla - Verteneglio

Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
Adresa: Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
OIB 81025770849
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 - 174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr