Utorak, 12 Travanj 2016 17:23

OBAVIJEST O PROMJENI OKVIRNOG KALENDARA Javnog natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz Proračuna Općine Brtonigla za 2016.godinu (KLASA: 421-01/16-10/06 URBROJ:2105/04-04/02-16-27 od 22. veljače 2016.godine)

Zbog promjena datuma u Okvirnom kalendaru Javnog natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz Proračuna Općine Brtonigla za 2016.godinu (KLASA: 421-01/16-10/06  URBROJ:2105/04-04/02-16-27 od 22. veljače 2016.godine), objavljuje se Ažurirani okvirni kalendar natječajnog postupka.

Pročitano 402 puta

Brtonigla - Verteneglio

Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
Adresa: Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
OIB 81025770849
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 - 174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr