Srijeda, 28 Prosinac 2016 14:56

Obavijest o izmjeni Okvirnog kalendara iz Javnog poziva za financiranje godišnjeg programa udruga u sportu iz Proračuna Općine Brtonigla za 2017. godinu

Radi promjena datuma u Okvirnom kalendaru  iz Javnog poziva za financiranje godišnjeg programa udruga u sportu  iz Proračuna Općine Brtonigla za 2017. godinu  (KLASA: 402-08/16-80/04 URBROJ: 2105/04-04/02-16-1 od 27.listopada 2016.godine), objavljuje se Ažurirani okvirni kalendar predmetnog postupka.

Pročitano 340 puta

Brtonigla - Verteneglio

Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
Adresa: Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
OIB 81025770849
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 - 174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr