Petak, 09 Prosinac 2016 18:38

NATJEČAJ ZA DAVANJE U NAJAM STANA U VLASNIŠTVU OPĆINE BRTONIGLA

Temeljem Odluke Općinskog načelnika Općine Brtonigla KLASA: 370-03/16-30/02 URBROJ: 2105/04-02/01-16-2 od 28. studenoga 2016. godine, objavljuje se

Pročitano 408 puta

Brtonigla - Verteneglio

Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
Adresa: Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
OIB 81025770849
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 - 174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr