Ponedjeljak, 12 Prosinac 2016 12:51

Natječaj za davanje u zakup zemljišta u vlasništvu Općine Brtonigla putem prikupljanja pisanih ponuda

Na temelju Odluke Općinskog načelnika Općine Brtonigla (KLASA: 372-03/16-30/16 URBROJ: 2105/04-04/02-16-9 od 30. studenoga 2016. godine), objavljuje se Natječaj za davanje u zakup zemljišta u vlasništvu Općine Brtonigla putem prikupljanja pisanih ponuda, koji se nalazi u privitku.
Ovaj je natječaj objavljen na oglasnoj ploči Općine Brtonigla dana 12.prosinca 2016.godine.

Pročitano 402 puta

Brtonigla - Verteneglio

Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
Adresa: Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
OIB 81025770849
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 - 174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr