Četvrtak, 22 Prosinac 2016 18:46

Obavijest o ishodu natječaja za davanje u zakup zemljišta u vlasništvu Općine Brtonigla putem prikupljanja pisanih ponuda objavljen 12. prosinca 2016. godineObavijest o ishodu natječaja za davanje u zakup zemljišta u vlasništvu Općine Brtonigla putem

Po provedenom Natječaju za davanje u zakup zemljišta u vlasništvu Općine Brtonigla putem prikupljanja pisanih ponuda (KLASA: 372-03/16-30/16 URBROJ: 2105/04-04/02-16-9 od 05. prosinca 2016. godine), objavljenog dana 12. prosinca 2016.godine Općinski načelnik Općine Brtonigla, je dana 22. prosinca 2016. godine, donio Odluku o odabiru najpovoljnije ponude i sklapanju ugovora o zakupu nekretnina u vlasništvu Općine Brtonigla, koja se nalazi u privitku.

Pročitano 364 puta

Brtonigla - Verteneglio

Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
Adresa: Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
OIB 81025770849
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 - 174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr