Subota, 24 Prosinac 2016 14:50

Obavijest o ishodu Natječaja za davanje u najam stana u vlasništvu Općine Brtonigla (KLASA: 370-03/16-30/02 URBROJ: 2105/04-02/01-16-3 od 28. studenoga 2016. godine)

Po provedenom Natječaju za davanje u najam stana u vlasništvu Općine Brtonigla (KLASA: 370-03/16-30/02 URBROJ: 2105/04-02/01-16-3 od 28. studenoga 2016. godine), objavljenog dana 12. prosinca 2016.godine Općinski načelnik Općine Brtonigla, je dana 22. prosinca 2016. godine, donio Odluku o odabiru najpovoljnije ponude i sklapanju ugovora o najmu stana u vlasništvu Općine Brtonigla, koja se nalazi u privitku.
Prilog- 22.12.Odluka o odabiru...

Pročitano 352 puta

Brtonigla - Verteneglio

Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
Adresa: Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
OIB 81025770849
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 - 174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr