Utorak, 25 Srpanj 2017 12:06

Natječaj za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Brtonigla

Temeljem članka 6. st. 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora  (NN br.125/11 i 64/15), Odluke o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla broj  5/12, 12/12 I 22/16) i Odluke o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Brtonigla (KLASA: 372-01/17-10/02 URBROJ: 2105/04-02/01-17-7 od 20. srpnja 2017.godine), Općinski načelnik Općine Brtonigla, dana 24. srpnja 2017.godine, raspisao je Natječaj za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Brtonigla, koji se nalazi u privitku.

Pročitano 280 puta

Brtonigla - Verteneglio

Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
Adresa: Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
OIB 81025770849
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 - 174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr