Četvrtak, 10 Kolovoz 2017 08:43

Obavijest o ishodu Javnog natječaja za zakup poslovnog prostora prikupljanjem pisanih ponuda (KLASA: 372-03/16-30/12 URBROJ: 2105/04-02/01-17-10 od 26. svibnja 2017.godine), objavljen dana 29. svibnja 2017.godine

Po provedenom Javnom natječaju za zakup poslovnog prostora prikupljanjem pisanih ponuda (KLASA: 372-03/16-30/12 URBROJ: 2105/04-02/01-17-10 od 26. svibnja 2017.godine), objavljenog dana 29. svibnja 2017.godine, na oglasnoj ploči Općine Brtonigla i na službenim web stranicama Općine Brtonigla ww.brtonigla-verteneglio.hr, Općinski načelnik Općine Brtonigla, dana 06. srpnja 2017. godine, donio je Odluku o odabiru najpovoljnije ponude i sklapanju Ugovora o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Općine Brtonigla koja se nalazi u privitku.

Pročitano 261 puta

Brtonigla - Verteneglio

Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
Adresa: Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
OIB 81025770849
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 - 174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr