Četvrtak, 10 Kolovoz 2017 08:54

Obavijest o ishodu Javnog natječaja za davanje na korištenje nekretnina u vlasništvu Općine Brtonigla radi postavljanja privremenih objekata (KLASA: 372-03/17-30/02 URBROJ: 2105/04-02/01-17-3 od 12. lipnja 2017. godine), objavljen dana 13. lipnja

Po provedenom Javnom natječaju za davanje na korištenje nekretnina  u vlasništvu Općine Brtonigla radi postavljanja privremenih objekata  (KLASA: 372-03/17-30/02 URBROJ: 2105/04-02/01-17-3 od  12. lipnja 2017. godine), objavljenog dana 13. lipnja 2017.godine, Općinski načelnik Općine Brtonigla, dana 06. srpnja 2017. godine, donio je Odluku o odabiru najpovoljnije ponude i sklapanju Ugovora o privremenom korištenju nekretnina  u vlasništvu Općine Brtonigla radi postavljanja privremenih objekata, koja se nalazi u privitku.

Pročitano 278 puta

Brtonigla - Verteneglio

Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
Adresa: Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
OIB 81025770849
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 - 174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr