Srijeda, 01 Ožujak 2017 14:08

Obavijest o ishodu Oglasa za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Brtonigla, komunalnog redara – referenta

Poništava se Oglas za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Brtonigla, komunalnog redara – referenta  kojeg je  Općina Brtonigla objavila dana 14. veljače 2017.godine na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te službenoj stranici www.brtonigla-verteneglio.hr i oglasnoj ploči Općine Brtonigla iz razloga što, pristigle prijave nisu ispunjavale formalne uvjete iz predmetnog Oglasa sukladno čl.19. stavka 8. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN - 86/08  i 68/11).

Pročitano 285 puta

Brtonigla - Verteneglio

Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
Adresa: Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
OIB 81025770849
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 - 174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr