Četvrtak, 24 Studeni 2016 15:36

Obavijest o smetnjama u distribuciji električne energije na području općine

Ocijeni sadržaj
(0 glasova)

Obaviještavamo sve građane da je Općina Brtonigla kontaktirala HEP-a, Operatora distribucijskog sustava d.o.o. zbog konstantnih, svakodnevnih prekida u distribuciji električne energije na području Općine Brtonigla zbog kojih općinske institucije i građani već duže vrijeme trpe znatnu materijalnu štetu uslijed ozbiljnih oštećenja elektrotehničkih i informatičkih aparata u kućanstvima i u poslovnim prostorima.

Dana 21. studenog 2016. godine zaprimljen je pisani odgovor HEP-a, u kojemu se navodi da su kratkotrajni prekidi napajanja (tijekom 2016. godine bilo ih je ukupno 31) uzrokovani prolaznim kvarovima i da su isključiva posljedica pojave ekstremno velikog broja ptica na tom području, vjerojatno zbog velikih nasada vinograda i maslinika. U zaprimljenom dopisu je navedeno da lokalne migracije ptica (istovremeno uzlijetanje i slijetanje na vodiče dalekovoda) uzrokuju znatno njihanje žica koje za posljedicu imaju stvaranje električnog luka na otcjepnim vodovima manjeg presjeka i manjih razmaka izolatora u vrhovima stupova. Isti navode da su trajni kvarovi bili posljedica oštećenja vezova na izolatorima uslijed vibracija uzlijetanjem i slijetanjem ptica na vodiče. HEP također u odgovoru navodi da se kao rješenje navedenog problema planira zamjena postojećih drvenih stupova sa betonskim i konzolama većeg razmaka izolatora, kao i zamjena presjeka vodiča, čime bi se izbjeglo stvaranje luka između vodiča zbog većeg razmaka i manjeg provjesa vodiča.

Dakle, HEP ODS navodi da u postojećoj konfiguraciji mreže je poduzeo sve radnje da poveća pouzdanost napajanja te da će se obaviti sanacija uočenih kritičnih dijelova mreže.

 

S poštovanjem,

Načelnik Općine Brtonigla, Doriano Labinjan, dipl.oec., v.r.

Pročitano 363 puta

Brtonigla - Verteneglio

Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
Adresa: Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
OIB 81025770849
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 - 174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr