Četvrtak, 26 Siječanj 2017 13:37

POSTUPAK IZBORA ČLANOVA SAVJETA MLADIH OPĆINE BRTONIGLA: Izvješće o provjeri formalnih uvjeta

Ocijeni sadržaj
(0 glasova)

Na temelju članka 10., stavak 5 Zakona o savjetima mladih (NN 41/14) i članku 7. Odluke o objavi Javnog poziva za podnošenje prijedloga za izbor Savjeta mladih Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla broj 22/16), Povjerenstvo za provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Brtonigla dana 25.01.2017. godine, donosi IZVJEŠĆE O PROVJERI FORMALNIH UVJETA.
Utvrđuje se da je dana 30.12.2016. godine objavljen Javni poziv za predlaganje kandidata i zamjenika kandidata za članove Savjeta mladih Općine Brtonigla.
Ujedno se utvrđuje da je u javnom pozivu, u članku V., bilo izričito navedeno da ovlašteni predlagatelji predaju svoj prijedlog Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Brtonigla u roku od 15 dana od dana objave javnog poziva na web stranici Općine Brtonigla (www.brtonigla-verteneglio.hr), odnosno najkasnije do 16.01.2017. godine.

Povjerenstvo za provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Brtonigla utvrđuje da do dana 16.01.2017. godine u Općini Brtonigla nije zaprimljen niti jedan prijedlog kandidata i zamjenika kandidata za članove Savjeta mladih Općine Brtonigla.
Smatra se da ovo Povjerenstvo nije dužno sastaviti popis važećih kandidatura za dostavu Općinskom vijeću Općine Brtonigla, budući da kandidatura na Javni poziv Općine Brtonigla za predlaganje kandidata i zamjenika kandidata za članove Savjeta mladih Općine Brtonigla koji je objavljen dana 30.12.2016. godine, nije bilo.


Povjerenstvo za provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Brtonigla
Predsjednik, Ezio Barnaba'
Član, Tea Rakar
Član, Kristina Brljavac

Pročitano 373 puta

Brtonigla - Verteneglio

Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
Adresa: Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
OIB 81025770849
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 - 174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr