Petak, 05 Svibanj 2017 08:18

Obavijest o pokretanju javne rasprave o nacrtu Plana razvoja širokopojasne infrastrukture

Ocijeni sadržaj
(0 glasova)

Obavještavamo Vas kako je Grad Buje, kao Nositelj projekta, pokrenuo projekt „Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u gradu Buje i općini Brtonigla“. Pripremljena je Studija izvedivosti i nacrt Plana razvoja širokopojasne infrastrukture projekta te provedena preliminarna provjera sukladnosti nacrta PRŠI-ja s pravilima Okvirnog nacionalnog programa, sve sukladno Okvirnom nacionalnom programu za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja.

 

PRŠI predstavlja plan razvoja pristupne širokopojasne infrastrukture sljedeće generacije (engl. Next Generation Access – NGA) u područjima u kojima ne postoji dostatni komercijalni interes za ulaganja od strane operatora i pružatelja usluga na tržištu (većinom u ruralnim i suburbanim područjima), čime je opravdano izgradnju širokopojasne infrastrukture sufinancirati javnim sredstvima, odnosno sredstvima državnih potpora. Glavni cilj projekta je izgradnja NGA širokopojasne mreže temeljene na tehnologiji kojom će se osigurati pokrivanje brzim (30-100 Mbit/s) i ultrabrzim širokopojasnim pristupom (više od 100 Mbit/s) čime će se osigurati infrastrukturni preduvjeti za održivi, dugoročni društveni i gospodarski razvitak na projektnom području. Ovaj projekt obuhvaća dvije jedinice lokalne samouprave i to grad Buje i općinu Brtonigla.

 

Grad Buje, sukladno strukturnim pravilima ONP-a (Poglavlje 2.5), pokreće javnu raspravu Projekta. Javna rasprava traje od 5.5.2017. do 5.6.2017. Projektni dokumenti za javnu raspravu dostupni su na mrežnim stranicama Grada Buja: http://www.buje.hr/ .

 

Mole se operatori i druge zainteresirane strane da sve tražene informacije, očitovanja i podatke dostave najkasnije do 5.6.2017. u 15:00 sati na adresu elektroničke pošte prsi.buje@corellia.com.hr ili poštom na adresu Grad Buje, Istarska 2, 52460 Buje.

Pročitano 401 puta

Brtonigla - Verteneglio

Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
Adresa: Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
OIB 81025770849
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 - 174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr