Srijeda, 20 Prosinac 2017 20:38

Priopćenje sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Brtonigla

Ocijeni sadržaj
(0 glasova)

U utorak, 19. prosinca 2017. godine, s početkom u 18 sati, održana je 5. sjednica Općinskog vijeća Općine Brtonigla, tijekom koje su usvojene sljedeće odluke:

1. III Izmjene i dopune Proračuna Općine Brtonigla za 2017. godinu
2. I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Brtonigla u 2017. g
3. II. Izmjene Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na području Općine Brtonigla za 2017. godinu
4. III. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Brtonigla za 2017. godinu
5. II. Izmjene Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima i gospodarstvu za 2017. godinu
6. III. Izmjene i dopune Socijalnog programa Općine Brtonigla za 2017. godinu
7. Proračun Općine Brtonigla za 2018. godinu, projekcija za razdoblje 2019. i 2020. godine, Plan razvojnih programa
8. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Brtonigla za 2018. godinu
9. Program javnih potreba u društvenim djelatnostima i gospodarstvu za 2018. godinu
10. Socijalni programa Općine Brtonigla za 2018. godinu
11. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina na području Općine Brtonigla za 2018.godinu
12. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Brtonigla u 2018. godini
13. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Brtonigla u 2018. godini
14. Program rada Vlastitog pogona Općine Brtonigla za 2018. godinu
15. Odluka o porezima Općine Brtonigla
16. Odluka o ostvarivanju prava na pomoć za novorođenčad za 2018. godinu
17. Odluka o ostvarivanju prava na pomoć za umirovljenike za 2018. godinu
18. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova na području Općine Brtonigla
19. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Brtonigla za 2018. godinu
20. Odluka o povjeravanju komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području Općine Brtonigla u 2018. i 2019. godini
21. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude i sklapanju kupoprodajnog ugovora za nekretnine u vlasništvu Općine Brtonigla
22. Odluka o dodjeli studentske stipendije studentici koja je redovno upisana na trogodišnji studiji ali koja ne ispunjavanja uvjete iz Odluke o dodjeli stipendija studentima sa područja Općine Brtonigla.

Pročitano 235 puta

Brtonigla - Verteneglio

Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
Adresa: Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
OIB 81025770849
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 - 174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr