Četvrtak, 22 Ožujak 2018 14:15

Obavijest o prikupljanju zahtjeva za zakup i/ili prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države

Ocijeni sadržaj
(0 glasova)

Općina Brtonigla – Verteneglio je sukladno novom Zakonu o poljoprivrednom zemljištu („Narodne Novine“, broj 20/2018) u obvezi izrade Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Brtonigla – Verteneglio, najkasnije do 09. lipnja 2018. godine. Bez Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem Općina Brtonigla – Verteneglio ne može raspolagati poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države odnosno ne može provoditi javne natječaje za zakup i prodaju državnog poljoprivrednog zemljišta, kao ni sklapati ugovore o privremenom korištenju poljoprivrednog zemljišta. Općina Brtonigla – Verteneglio započela je sa prikupljanjem podataka za izradu Programa u zakonskom roku, a kako bi Programom mogli što učinkovitije zadovoljiti potrebama poljoprivrednika i razvoju poljoprivrede na području Općine, pozivamo sve zainteresirane da u što kraćem roku podnesu Općini Brtonigla – Verteneglio svoj zahtjev za prodaju ili zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države. Obrazac zahtjeva dostupan je u pisarnici u sjedištu Općine Brtonigla – Verteneglio i na web stranicama www.brtonigla-verteneglio.hr. Radi što kvalitetnijeg prikupljanja podataka o zainteresiranosti za prodaju i/ili zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države i o stvarnom stanju načina korištenja tog zemljišta, pozivamo sve zainteresirane da svoj zahtjev ispune uz pomoć službenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brtonigla – Verteneglio, tijekom radnog vremena određenog za primitak stranaka ponedjeljkom, srijedom i petkom, od 8,30 do 11,30 sati.


OPĆINSKI NAČELNIK
Paolo Klarić, dipl. oec., v.r.

Pročitano 206 puta

Brtonigla - Verteneglio

Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
Adresa: Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
OIB 81025770849
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 - 174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr