Subota, 23 Travanj 2016 06:49

OGLAS - NAJAVA NATJEČAJA ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ KALIMERO ZA PEDAGOŠKU 2016./2017. GODINU

od 02. svibnja do 13.svibnja 2016.

 

Dječji vrtić primati će zahtjeve za upis djece u slijedeće redovite programe:
1. 10-SATNI PROGRAM ODGOJA I NAOBRAZBE DJECE NA HRVATSKOM KNJIŽEVNOM JEZIKU
2. 10-SATNI PROGRAM ODGOJA I NAOBRAZBE DJECE NA TALIJANSKOM KNJIŽEVNOM JEZIKU
3. 10-SATNI DVOJEZIČNI PROGRAM – MJEŠOVITA JASLIČKA SKUPINA OD 1. DO 3. GODINE ŽIVOTA

 

Pravo na upis ima svako dijete koje je navršilo prvu godinu života do polaska u osnovnu školu.

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA UPIS:

1. Ispunjen Zahtjev za upis 2016. - podignuti u upravi vrtića ili na web stranicama Opcine Brtonigla

2. Domovnica djeteta - preslika
3. Rodni list djeteta - preslika
4. Potvrda o prebivalištu djeteta (Policijska postaja Umag
5. Zdravstvena iskaznica djeteta - preslika
6. Osobna iskaznica oba roditelja/skrbnika – preslika
7. Potvrda pedijatra ili nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu za prijem djeteta u vrtić
8. Potvrde o radnom statusu oba roditelja
9. Dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu
10. Ukoliko dijete ima neke posebne potrebe obavezno je donijeti i dokumentaciju koja opisuje i potvrđuje te posebne potrebe

 

Dokazi od točke 1. do točke 9. obvezno se prilažu zahtjevu za upis. Zahtjevi za upis koji ne sadrže ove priloge neće biti uzeti u razmatranje.

 

KLASA: 601-02/16-05/01
UR.BROJ: 2105/04-10-02-16-01

 

UPRAVNO VIJEĆE DJEČJEG VRTIĆA KALIMERO

Pročitano 528 puta

Brtonigla - Verteneglio

Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
Adresa: Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
OIB 81025770849
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 - 174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr