Četvrtak, 19 Svibanj 2016 18:30

Obavijest maslinarima!

Savjetodavna služba
Brtonigla, 19.05.2016 god.

 

Obavještavamo maslinare s područja Istre da na prognoznim punktovima bilježimo let maslinovog moljca (Prays oleae) u dosta pojačanom intenzitetu (iznad kritičnog praga štetnosti).
Napad maslininog moljca varira iz godine u godinu, te također varira od lokaliteta do lokaliteta. Štetnost moljca ovisi također, ne samo o populaciji samog moljca, nego i o brojnosti cvjetnih resa. U maslinicima sa slabijom cvatnjom i manja populacija moljca može pričiniti značajnije štete.
Za suzbijanje maslinovog moljca mogu se koristiti slijedeći pripravci na bazi Bacillus thurigiensisa (Baturad WP, Biobit WP) - djeluje na mlađe stadije gusjenica, Deltametrina (Decis 2,5 EC, Decis 100 EC), Dimetoata (Rogor, Chromogor, Perfethion, Calinogor), Fosmeta (Imidan 50 WG).

 

Sve poljoprivredne proizvođače podsjećamo na obvezu redovitog pregleda prskalica sukladno Zakonu o održivoj uporabi pesticida (N/N 14/2014) i Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (N/N 142/12). Svi uređaji moraju biti barem jednom pregledani do 26.11.2016 godine a popis ovlaštenih ispitnih stanica nalazi se na stranicama Ministarstva poljoprivrede.
Uređaji koji ne podliježu pregledu su ručne prskalice, leđne prskalice na mehanički, baterijski i ručni pogon, te leđni raspršivači na motorni pogon.

 

Maslinare također upozoravamo da se u zaštiti masline smiju koristiti samo registrirana sredstva za zaštitu bilja (SZB) i da se strogo pridržavaju propisanih uputa.
Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

Marina Kocijančić, dipl.inž.agr.
Marina.Kocijancic@savjetodavna.hr

Pročitano 438 puta

Brtonigla - Verteneglio

Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
Adresa: Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
OIB 81025770849
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 - 174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr