Četvrtak, 02 Lipanj 2016 15:09

Obavijest vinogradarima!

Savjetodavna služba
Brtonigla, 01.06.2016 god.

 

Vinogradarima preporučujemo da i dalje vrše zaštitu svojih nasada usmjerenu protiv peronospore (Plasmopara viticola) i pepelnice (Erysiphe necator).

 

Protiv peronospore preporučujemo neki od slijedećih preparata: Ridomil gold combi 45 WG, Fantic-F, Galben-F, Acrobat MZ, Forum star, Mikal premium, Mildicut SC, Pergado MZ ili neki drugi preparat.

 

Protiv pepelnice preporučujemo Talendo EC, Vivando SC, Folicur EW 250, , Collis SC, Crystal, Luna Experience ili neki drugi preparat.

 

Nakon tretiranja obavezno popuniti evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja!
Preparate koristiti prema uputama proizvođača!

 

Vinogradare također upozoravamo da se u zaštiti vinograda smiju koristiti samo registrirana sredstva za zaštitu bilja (SZB). Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 

Sve poljoprivredne proizvođače podsjećamo na obvezu redovitog pregleda prskalica sukladno Zakonu o održivoj uporabi pesticida (N/N 14/2014) i Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (N/N 142/12) . Svi uređaji moraju biti barem jednom pregledani do 26.11.2016 godine a popis ovlaštenih ispitnih stanica nalazi se na stranicama Ministarstva poljoprivrede. Uređaji koji ne podliježu pregledu su ručne prskalice, leđne prskalice na mehanički, baterijski i ručni pogon, te leđni raspršivači na motorni pogon.

 

Marina Kocijančić, dipl. inž. agr.
Marina.Kocijancic@savjetodavna.hr

Pročitano 400 puta

Brtonigla - Verteneglio

Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
Adresa: Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
OIB 81025770849
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 - 174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr