Srijeda, 15 Lipanj 2016 11:46

Obavijest vinogradarima!

Savjetodavna služba
Brtonigla, 13.06.2016 god.

 

Vinogradare upućujemo da i dalje vrše zaštitu svojih nasada usmjerenu protiv peronospore (Plasmopara viticola), pepelnice (Erysiphe necator) i sive plijesni (Botrytis cinerea) zbog novonastalog porasta te zbog nestabilnih vremenskih prilika koje vladaju ovo proljeće. Također upozoravamo da se vremenski razmak između dva tretiranja skrati.

 

Protiv peronospore preporučujemo slijedeće preparate Ridomil gold combi 45 WG, Fantic-F, Galben-F, Melody Duo WP, Acrobat MZ, Forum star, ili neki drugi preparat.
Protiv pepelnice preporučujemo: Talendo EC, Domarc ME, Folicur EW 250, Nativo WG, Collis SC, Crystal , Luna Experience SC, ili neki drugi preparat.
Protiv sive plijesni mogu se koristiti Teldor SC 500, Cantus, Chorus, Pyrus, ili neki drugi preparat.
Preparate koristiti prema uputama proizvođača!

 

Nakon tretiranja obavezno popuniti evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja !
Vinogradare također upozoravamo da se u zaštiti vinograda smiju koristiti samo registrirana sredstva za zaštitu bilja (SZB). Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

Sve poljoprivredne proizvođače podsjećamo na obvezu redovitog pregleda prskalica sukladno Zakonu o održivoj uporabi pesticida (N/N 14/2014) i Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (N/N 142/12) . Svi uređaji moraju biti barem jednom pregledani do 26.11.2016 godine a popis ovlaštenih ispitnih stanica nalazi se na stranicama Ministarstva poljoprivrede. Uređaji koji ne podliježu pregledu su ručne prskalice, leđne prskalice na mehanički, baterijski i ručni pogon, te leđni raspršivači na motorni pogon.

 

Marina Kocijančić, dipl. inž. agr.
Marina.Kocijancic@savjetodavna.hr

Pročitano 416 puta

Brtonigla - Verteneglio

Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
Adresa: Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
OIB 81025770849
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 - 174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr