Srijeda, 15 Lipanj 2016 13:54

Obavijest maslinarima!

Savjetodavna služba
Brtonigla, 15.06.2016 god.

 

Upozoravamo maslinare s područja Istre, da bilježimo let druge generacije maslininog moljca (Prays oleae) iznad kritičnog praga štetnosti. Ovisno o položaju i sortimentu, maslina je završila sa cvatnjom ili su plodovi veličine 1-2 mm. Tretiranje protiv ove generacije provodi se kad je plod veličine 4-5 mm, tako da sa tretiranjem još možemo pričekati. Svakako preporučujem maslinarima da pregledavaju svoje nasade. Štete od ove generacije očituju se u opadanju plodova tijekom kolovoza.

 

Preparati koji se mogu koristiti u tu svrhu jesu preparati na bazi Bacillus thurigiensis (Biobit WP, Baturad WP), preparati na bazi dimetoata (Rogor 40, Chromogor, Perfekthion, Calinogor) ili preparati na bazi deltametrina (Decis 2,5 EC) , preparat na bazi fosmeta (Imidan) ili preparat na bazi azadirectina (Neemazal T/S).
Također upozoravamo maslinare da pregledavaju svoje nasade na prisustvo maslininog svrdlaša (Caenorhinus /Rhynchites cribripennis). Ovaj štetnik najveće štete čini na malim plodovima uzrokujući njihovo crnjenje i otpadanje. (Napomena: Rogor 40 je registriran u RH i za suzbijanje maslininog svrdlaša).

 

Maslinare također upozoravamo da se u zaštiti masline smiju koristiti samo registrirana sredstva za zaštitu bilja (SZB).
Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Preparate koristiti prema uputama proizvođača! Nakon tretiranja popuniti evidencijsku listu o uporabi SZB!

 

Sve poljoprivredne proizvođače podsjećamo na obvezu redovitog pregleda prskalica sukladno Zakonu o održivoj uporabi pesticida (N/N 14/2014) i Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (N/N 142/12) . Svi uređaji moraju biti barem jednom pregledani do 26.11.2016 godine a popis ovlaštenih ispitnih stanica nalazi se na stranicama Ministarstva poljoprivrede. Uređaji koji ne podliježu pregledu su ručne prskalice, leđne prskalice na mehanički, baterijski i ručni pogon, te leđni raspršivači na motorni pogon.

 

Marina Kocijančić, dipl. inž. agr.
Marina.Kocijancic@savjetodavna.hr

Pročitano 399 puta

Brtonigla - Verteneglio

Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
Adresa: Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
OIB 81025770849
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 - 174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr