Utorak, 19 Srpanj 2016 12:12

Obavijest maslinarima!

Savjetodavna služba
Brtonigla, 19.07.2016 god.

 

Obavještavamo maslinare s područja Istre da je započeo let maslinine muhe (Bactrocera oleae), te da se može započeti sa preventivnom mjerama zaštite. U preventivne mjere spada i metoda zatrovanih mamaca tj. tretiranje dijelova krošnje. U tu svrhu se može koristiti gotovi pripravak pod nazivom Success bait.
Umjesto gotovog pripravka može se koristiti insekticid + atraktant. Od insekticida se mogu koristiti oni na bazi dimetoata (Rogor 40, Chromogor, Perfekthion, Calinogor) te atraktant Buminal.
Ova metoda zasniva se na tome da se prskaju samo dijelovi krošnje ili samo pojedine grančice i to u pravilu koje su manje rodne. Tretiranje ponavljamo svakih 10-15 dana i obavezno nakon kiše.

 

Maslinare također upozoravamo da se u zaštiti masline smiju koristiti samo registrirana sredstva za zaštitu bilja (SZB).
Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

Preparate koristiti prema uputama proizvođača!
Nakon tretiranja popuniti evidencijsku listu o uporabi SZB!

 

Sve poljoprivredne proizvođače podsjećamo na obvezu redovitog pregleda prskalica sukladno Zakonu o održivoj uporabi pesticida ( N/N 14/2014) i Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida ( N/N 142/12) . Svi uređaji moraju biti barem jednom pregledani do 26.11.2016 godine a popis ovlaštenih ispitnih stanica nalazi se na stranicama Ministarstva poljoprivrede.
Uređaji koji ne podliježu pregledu su ručne prskalice, leđne prskalice na mehanički, baterijski i ručni pogon, te leđni raspršivači na motorni pogon.

 

Marina Kocijančić, dipl. inž. agr.
Marina.Kocijancic@savjetodavna.hr

Pročitano 395 puta

Brtonigla - Verteneglio

Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
Adresa: Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
OIB 81025770849
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 - 174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr