Ponedjeljak, 08 Kolovoz 2016 13:35

Obavijest vinogradarima!

Savjetodavna služba
Brtonigla, 08.08.2016. god.

 

Preporučuje se vinogradarima da izvrše završna tretiranja svojih nasada usmjerenu protiv uzročnika pepelnice (Erysiphe necator) i peronospore (Plasmopara viticola).
Također upućujemo da se u fenofazi promjene boje (šara) i omekšavanja bobica izvrši preventivno tretiranje, usmjereno samo na zonu grožđa, protiv uzročnika sive plijesni (Botrytis cinerea). Zaštitu obaviti nekim botriticidom, vodeći računa o karenci.

Sredstva za zaštitu bilja koristiti prema navedenoj uputi! Nakon tretiranja popuniti evidencijsku listu o uporabi SZB !

Vinogradare također upozoravamo da se u zaštiti vinograda smiju koristiti samo registrirana sredstva za zaštitu bilja (SZB).
Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Sve poljoprivredne proizvođače podsjećamo na obvezu redovitog pregleda prskalica sukladno Zakonu o održivoj uporabi pesticida ( N/N 14/2014) i Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida ( N/N 142/12) . Svi uređaji moraju biti barem jednom pregledani do 26.11.2016 godine a popis ovlaštenih ispitnih stanica nalazi se na stranicama Ministarstva poljoprivrede. Uređaji koji ne podliježu pregledu su ručne prskalice, leđne prskalice na mehanički, baterijski i ručni pogon, te leđni raspršivači na motorni pogon.

 

Marina Kocijančić, dipl. inž. agr.

Marina.Kocijancic@savjetodavna.hr

Pročitano 357 puta

Brtonigla - Verteneglio

Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
Adresa: Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
OIB 81025770849
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 - 174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr