Ponedjeljak, 10 Travanj 2017 14:33

Obavijest vinogradarima!

Savjetodavna služba
Brtonigla, 07.04.2017 god.

 

Većina praćenih lokaliteta vinove loze nalazi se u fenofazi vunastog pupa ili pojave prvih listića.
Stoga upućujemo vinogradare koji do sada nisu izvršili preventivnu zaštitu svojih nasada protiv uzročnika crne pjegavosti (Phomopsis viticola) da obave istu. U fenofazi vunastog pupa prednost dajemo pripravcima na osnovi bakra (Cuprablau Z ili Nordox 75 WG) uz dodatak pripravaka na osnovi sumpora koji umanjuju klijavost spora crne pjegavosti i smanjuju napad grinja.
U vinogradima gdje su se pojavili ili je razvijeno 2-3 listića prednost dajemo organskim fungicidima kao što su: Polyram DF, Dithane M-45, Delan 700 WDG, Antracol WG 70, Mankozeb, Pinozeb M45 ili neki drugi.
Gore navedenim pripravcima također dodati pripravke na bazi sumpora.

 

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača!

 

Nakon tretiranja obavezno popuniti evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja!

 

Vinogradare također upozoravamo da se u zaštiti vinograda smiju koristiti samo registrirana sredstva za zaštitu bilja (SZB).
Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

Marina Kocijančić, dipl. inž. agr.
Marina.Kocijancic@savjetodavna.hr

Pročitano 425 puta

Brtonigla - Verteneglio

Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
Adresa: Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
OIB 81025770849
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 - 174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr